Ikona putnog osiguranja - avionska karta

Putno Osiguranje

Kupi online uz -20% popusta na individualno, porodično ili grupno Putno zdravstveno osiguranje sa dodatnim pokrićem za COVID-19, gubitak prtljage, rad u inostranstvu ili rekreativno skijanje.

Putno zdravstveno osiguranje. Bez obzira da li putujete poslovno ili privatno, sa porodicom ili u grupi, ASA CENTRAL Putno zdravstveno osiguranje vam pruža sveobuhvatnu zaštitu tokom boravka u inostranstvu ukoliko doživite nezgodu ili se razbolite. Putujte sigurno i ne dozvolite da Vam nepredviđene okolnosti promijene planove i pokvare radost koju ste dugo planirali. Kupi online jednostavno i brzo uz popust od -20%.

Individualno

Putno Zdravstveno Osiguranje

Putno Zdravstveno Osiguranje
 • Kratkoročna ili godišnja polisa osiguranja
 • Pokriće troškova medicinskih pregleda i tretmana u inostranstvu
 • Pokriće za COVID-19 (*)
 • Osiguranje od nezgode
 • Omogućava prevoz do najbliže bolnice ili ambulante
 • Pokriće troškova lijekova

Grupno

Putno Zdravstveno Osiguranje

Putno Zdravstveno Osiguranje
 • Namijenjeno grupama koje zajedno putuju u inostranstvo
 • Pokriće troškova medicinskih pregleda i tretmana u inostranstvu
 • Pokriće za COVID-19 (*)
 • Omogućava prevoz do najbliže bolnice ili ambulante
 • Pokriće troškova lijekova
 • Jednak limit pokrića za sve članove
 • Za tri i više osoba ostvarujete dodatni popust

PORODIČNO

Putno Zdravstveno Osiguranje

Putno Zdravstveno Osiguranje
 • Namijenjeno porodicama tokom putovanja
 • Pokriće troškova medicinskih pregleda i tretmana u inostranstvu
 • Pokriće za COVID-19 (*)
 • Omogućava prevoz do najbliže bolnice ili ambulante
 • Pokriće troškova lijekova
 • Možete osigurati sebe i svoje uže članove porodice
 • Jednak limit pokrića za sve članove