Asistencija na putu

U slučaju saobraćajne nezgode ili kvara Vašeg vozila, uz ASA CENTRAL Asistenciju na putu nemate razloga za brigu jer jedan telefonski poziv rješava sve, bilo da ste u BiH, zemljama regiona ili Evrope.

ASA CENTRAL Asistencija na putu našim klijentima pruža dodatnu bezbrižnost prilikom putovanja. Zaključivanjem Standard ili Premium paketa klijent dobija 24/7/365 podršku prilikom nepredviđenih događaja na putu. U slučaju kvara Vašeg vozila ili nastanka osiguranog slučaja, dovoljno je da nas pozovete na besplatni broj +387 33 555 071 i kolege će u rekordno kartkom roku izaći na teren da Vam pruže svu potrebnu uslugu i pomoć.

ASA Central ASISTENCIJA STANDARD
pokriće na teritoriji Bosne i Hercegovine i Evrope.
Osiguranje Imovine
 • Troškovi popravke vozila na licu mjesta
 • Troškovi vuče vozila/šlep službe do najbližeg servisa
 • Troškovi prevoza vozača i putnika/Taxi prevoz
 • Troškovi smještaja vozača i putnika
 • Zamjensko vozilo do tri dana
 • Čuvanje vozila u kvaru
 • Dostava vozila – u slučaju pronalaska ukradenog vozila
 • Dostava vozila nakon popravka u servisu
 • Detaljni plan i ruta puta
 • Određivanje tačne udaljenosti između pojedinih mjesta u regiji i u BIH
 • Sve usluge se mogu koristiti do tri puta u toku osiguranog perioda.
ASA Central ASISTENCIJA PREMIUM
pokriće na teritoriji Bosne i Hercegovine i Evrope.
Osiguranje Imovine
 • Troškovi popravke vozila na licu mjesta
 • Troškovi vuče vozila/šlep službe do najbližeg servisa
 • Troškovi prevoza vozača i putnika/Taxi prevoz
 • Troškovi smještaja vozača i putnika
 • Čuvanje vozila u kvaru
 • Zamjensko vozilo do tri dana
 • Dostava vozila – u slučaju pronalaska ukradenog vozila
 • Dostava vozila nakon popravka u servisu
 • Detaljni plan i ruta puta
 • Određivanje tačne udaljenosti između pojedinih mjesta u regiji i u BIH
 • Sve usluge se mogu koristiti NEOGRANICEN broj puta u toku osiguranog perioda